Schedule of GPAC 2010

University of Economics and Business is honor to be the host for GPAC 2010, which is scheduled to have the following activities.


1. Welcome Ceremony  -  24th August 2010

TIME

ACTIVITY
     PLACE
~ 17:00
- Arrival at Noi Bai Airport, VietNam
- Move to dormitory of Vietnam National University (for students)/ to BaoSon Hotel (for Professors)
- Check in
Noi Bai Airport
18:00 - 21:00
- Welcome Party
- Welcome Speech by the Host
- Greetings of GPAC professors
-Welcome Speech by student representatives
- Party
 Van Tue Restaurant
21:00 ~
Return to dormitory/hotel
 
2. Sport day & Sightseeing  - 25th August 2010

TIME

ACTIVITY
     PLACE
7:00 – 8:30
Breakfast
Students’ Cafeteria (for student)
Hotel (for Professor)
8.30 – 12.00
- Sport day & Sightseeing
- Visit VME
- Play Vietnamese traditional games
VietNam museum of ethnology(VME)
12.00 – 13.30
Lunch
Students’ Cafeteria
14:00 ~19:00
Hanoi City Tour (Managed on a team basis)
 
18:00 ~ 20:00
Dinner
Student’ Cafeteria/Dorm/ common room
20:00 ~
Preparation for the Presentation by each team
Classroom/Seminar room
 3. Student Conference - 26th August 2010

TIME

ACTIVITY
     PLACE
7:00 – 9:00
Breakfast
Student’ Cafeteria/Hotel
9:00 – 10:00
- Opening Ceremony
- Panel Discussion by Professors“What Asian countries should do to keep the self-sustained path of growth”.
 
Room 801, UEB Building
10:00 – 12:00
Preparation for the Presentation by each team
Classroom/Seminar room
12:00 -13:30
Lunch & Preparation for the 1st Presentation
Student’ Cafeteria
13:30 – 17:00
1st Presentation
Room 801, UEB Building
18:00 – 20:00
Dinner
Invite Professors to special dinner
Student’ Cafeteria (for student)
 
19:00 ~
Preparation for the Final Presentation by each team
 
4. Student Conference and Closing Party - 27th August 2010

TIME

ACTIVITY
     PLACE
7:00 – 9:00
Breakfast
Student’ Cafeteria/Hotel
9:00 – 12:00
Preparation for the Presentation
Classroom /Seminar room
12:00 -13:30
Lunch & Meeting with Professors for preparation of GPAC 2011
Meeting room
13:30 – 17:30
- Final Presentation
- Closing Ceremony
- Closing speech by Professors & the Host
- Announcement of host university for GPAC 2011
Room 801, UEB Building
18:30 ~
Closing Party
 
Sen Ho Tay Restaurant
 5. Tour Day - 28th August 2010

TIME

ACTIVITY
     PLACE
7:00 – 8:00
Breakfast
Student’ Cafeteria/Hotel
8:00 ~ 20:00
Tour Program
Ha Long Bay
 6. Back to each country  - 29th August 2010

TIME

ACTIVITY
     PLACE
7:00 – 9:00
Breakfast
Student’ Cafeteria/Hotel
9:00 ~
Move to Noi Bai Airport by car
 


UEB - VNU

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành