Seminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG mã số QK 08.01

Ngày 15/4/2010, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức seminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN “Quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các văn kiện từ Đại hội VI đến Đại hội X”, mã số QK 08.01 do Th.S Phạm Văn Chiến làm chủ nhiệm đề tài.


Mở đầu buổi seminar, Th.S Phạm Văn Chiến, chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu. Trên cơ sở khảo sát từng văn kiện đại hội từ Đại hội VI đến Đại hội X, tác giả đưa ra những nhận xét tổng thể về sự phát triển tư duy kinh tế trong mỗi văn kiện đại hội và vạch rõ ý nghĩa của nó trong quá trình phát triển tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước. Tiếp theo, các cán bộ giảng viên trong khoa đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề nghiên cứu của đề tài.

Kết thúc buổi seminar, TS. Vũ Thị Dậu nhấn mạnh, đây là một đề tài có tính cấp thiết lớn trước thềm đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chủ trì đề tài cần xem xét tiếp thu ý kiến đóng góp, trao đổi của các giảng viên trong Khoa để khẩn trương hoàn thiện đề tài và nghiệm thu trước thời hạn.


Hoàng Triều Hoa (Khoa Kinh tế Chính trị)

Tag:


Các tin khác
Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành