Sự hài lòng của người lao động tại các tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ đào tạo ở Việt Nam

Nghiên cứu này áp dụng bộ chỉ số JDI điều chỉnh với 5 nhóm nhân tố chính, gồm: (i) bản chất công việc, (ii) cơ hội thăng tiến, (ii) tiền lương, (iv) lãnh đạo, (v) đồng nghiệp và một nhân tố bổ sung là điều kiện làm việc.


Tác giả:         Phạm Thu Hằng, Phạm Thị Thanh Hồng
In trong:        Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Số:                 Tập 31, Số 3, 2015, tr. 32-41
Ngôn ngữ:    Tiếng Việt
Từ khóa:       Sự hài lòng, người lao động, nghiên cứu thực chứng


Tóm tắt:
     
Nghiên cứu này áp dụng bộ chỉ số JDI điều chỉnh với 5 nhóm nhân tố chính, gồm: (i) bản chất công việc, (ii) cơ hội thăng tiến, (ii) tiền lương, (iv) lãnh đạo, (v) đồng nghiệp và một nhân tố bổ sung là điều kiện làm việc để đánh giá về mức độ hài lòng công việc của người lao động tại một số tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ đào tạo ở Việt Nam. Với các kết quả nghiên cứu định lượng tại một số tổ chức nước ngoài, nghiên cứu giúp các nhà quản lý Việt Nam nhìn nhận rõ những nhân tố tác động tới sự hài lòng của người lao động, đồng thời lý giải nguyên do người lao động tại các tổ chức có yếu tố nước ngoài thường ít “nhảy việc” hơn so với các công ty trong nước. Từ đó, nghiên cứu góp phần làm giàu thêm những kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu về sự hài lòng của người lao động bằng những kết quả thực nghiệm, đóng góp một số gợi ý cho các nhà quản lý nhân sự, giúp các doanh nghiệp trong nước tạo động lực tốt hơn cho người lao động.

>> Xem chi tiết


Phạm Thu Hằng, Phạm Thị Thanh HồngVideo
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành