Assessing the Performance of the Internal Auditing Functions in Vietnamese Construction Corporations

An Internal Audit (IA) Function has been officially established in some Vietnamese large companies since 1997.


Tác giả:        Phan Trung Kiên
In trong:       Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Số:                Tập 31, Số 2, 2015, tr. 63-76
Ngôn ngữ:   Tiếng Anh
Từ khóa:  Performance measurement, internal audit function, Vietnamese construction corporations

Tóm tắt:     An Internal Audit (IA) Function has been officially established in some Vietnamese large companies since 1997. Because of special features, there have been more big companies operating in the construction industry than in other industries. However, an IA function has existed in a few companies only (e.g. Construction Corporation “90”). When operating in Vietnamese Construction Corporations (VCCs), the IA function faces many problems in terms of performance and structure.  These problems include:  inconsistency in performing audit content; more focuses placed on information rather than areas that need to be audited; and failure to apply any principles or standards in the auditing work… To solve these problems, the performance of the IA function needs to be objectively appraised. This paper seeks a proper way to answer the question: “What is the current performance of the Internal Audit Function in these Vietnamese Construction Corporations?” Based on the identified findings and reasons, this paper proposes some relevant suggestions.

>> Xem chi tiết


Phan Trung KiênVideo
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành