Assessing the Performance of the Internal Auditing Functions in Vietnamese Construction Corporations

An Internal Audit (IA) Function has been officially established in some Vietnamese large companies since 1997.


Tác giả:        Phan Trung Kiên
In trong:       Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Số:                Tập 31, Số 2, 2015, tr. 63-76
Ngôn ngữ:   Tiếng Anh
Từ khóa:  Performance measurement, internal audit function, Vietnamese construction corporations

Tóm tắt:     An Internal Audit (IA) Function has been officially established in some Vietnamese large companies since 1997. Because of special features, there have been more big companies operating in the construction industry than in other industries. However, an IA function has existed in a few companies only (e.g. Construction Corporation “90”). When operating in Vietnamese Construction Corporations (VCCs), the IA function faces many problems in terms of performance and structure.  These problems include:  inconsistency in performing audit content; more focuses placed on information rather than areas that need to be audited; and failure to apply any principles or standards in the auditing work… To solve these problems, the performance of the IA function needs to be objectively appraised. This paper seeks a proper way to answer the question: “What is the current performance of the Internal Audit Function in these Vietnamese Construction Corporations?” Based on the identified findings and reasons, this paper proposes some relevant suggestions.

>> Xem chi tiết


Phan Trung Kiên

Xem phản hồi( 0 ) | Gửi phản hồi |

Video
Get the Flash Player to see this player.
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala ĐH NorthCentral Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học UPEC
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Công ty Chứng khoán Hà Nội
Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Tập đoàn Nomura
Đại học Nam Đài Loan
Đại học Waseda