Analyzing the Determinants of Service Trade Flows Between Vietnam and the European Union: A Gravity Model Approach

This paper analyzes the determinants of service trade flows between Vietnam and the European Union.


Tác giả:            Phạm Văn Nhớ, Vũ Thanh Hương
In trong:           Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Số:                   Tập 30, Số 5E, 2014, tr. 51-64
Ngôn ngữ:        Tiếng Anh
Từ khóa:           Gravity model, service trade, Vietnam, EU

Tóm tắt:          This paper analyzes the determinants of service trade flows between Vietnam and the European Union. In this respect, a gravity model has been estimated with panel data and pooled, random and fixed effect estimation, covering the period of ten years from 2002 to 2011, for total service trade flows, service exports, and service imports between Vietnam and the European Union separately. The estimated results indicate that the service trade flows between Vietnam and its European partner countries are determined by the GDP per capita gap between Vietnam and EU countries, the population of EU countries, the real effective exchange rates, colonial relationship and being former members of the Council of Mutual Economic Assistance.

>> Xem chi tiết

Phạm Văn Nhớ, Vũ Thanh HươngVideo
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành