Entrepreneurial Skills for Women’s Business Success: Lessons around the World and Implications for Vietnam

Worldwide the number of women entrepreneurs is less than that of male entrepreneurs, except for the nearly equal proportion of female (F) and male (M) entrepreneurs in developing countries in Asia and Africa...


Author:            Trần Thị Bích Liễu, J. Richard Barth
Published in:   Journal of Science, Economics and Business
No:                   Volume 30, No. 2E,  2014, p. 55-64
Language:       English
Key words:     Entrepreneurial skill, entrepreneurial education and training, women-entrepreneurs, Vietnamese women-entrepreneurs
Abstract:    Worldwide the number of women entrepreneurs is less than that of male entrepreneurs, except for the nearly equal proportion of female (F) and male (M) entrepreneurs in developing countries in Asia and Africa, according to the 2012 Global Entrepreneurship monitor report on women [1]. There are many obstacles that prevent women from starting their own business in different countries, including in Vietnam. The lack of necessary entrepreneurial skills is a main factor that causes women to be afraid of failure in their entrepreneurial activities. Thefore, the development of entrepreneurial skills in women is a prerequisite for the successful development of women-owned businesses. Besides, networking, diverse types of skill training appropriate to women’s circumstances are necessity for their entrepreneurial success and confidence that help women contribute more to socio-economic development both nationally and globally. The paper concludes by making recommendations for developing entrepreneurial skills for Vietnamese women to overcome the existing obstacles and to improve their business success.

>> View detail                                                  Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành