Office of Finance and PlanningI. HEADS OF OFFICE

 

Deputy Head:

MA. Ho Si Luu

ĐT: (84-24) 37547506 ext. 454

Email: luuhs@vnu.edu.vn

Deputy Head:

Tran Thi Hoai Thuong

Tel: (84-24) 37547506 ext.414

Email: thuongtth@vnu.edu.vn

 


II. FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES

1. Functions:

- The Office of Finance and Planning assists the Rector in monitoring and managing of the financial, planning and accounting activities of the University.

2. Responsibilities:

a) Building the mid-term and long-term financial plan for the university;

b) Collecting information and building the annual budget plan and mission plan for the university;

c) Instructing other units to complete annual mission plans and budget plans;

d) Building and submitting to the Rector the financial allocation plan for each UEB unit and instructing use of allocated fund;

e) Inspecting and conducting all financial functions, including revenue and expenditure; obligation receipts, debt payment, purchasing, selling and repairing assets; investment activities, fundamental construction; evaluation of quotations, evaluation of financial contracts, programs and projects;

f) Inspecting and supervising the progress of plan implementation and the annual budget plan of UEB units to adjust the funding schemes to suit specific situations;

g) Guiding other units to comply with policies, regulations and financial procedures.

h) Preparing financial statement in accordance with regulations of the State.

i) Preparing financial statement serving the management activities of the university.

j) Preparing publicly financial report according to regulations of the State, VNU and the UEB;

k) Guiding and supervising other independent accounting units in preparation of financial statements and other financial reports.

l) Being responsible for archiving documents and accounting records in accordance with current regulations;

m) Conducting inspection activities and internal audit.

n) Composing financial management regulations and internal expenditure according to the financial autonomy of the university.

o) Proposing solutions for increasing revenue of the University;

p) Coordinating with other units in planning, developing financial mechanisms for joint programs and non-state income-generating activities

q) Performing other functional tasks as assigned by the Rector.

III. MAJOR ACTIVITIES:

  • Planning
  • Investment
  • Finance and accounting of the University
  • Finance of affiliated units
  • Relevant assignments.

_________________

Contact:

Office of Finance and Planning, VNU University of Economics and Business

E4 Building, 144 Xuan Thuy Road, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 37547506 ext. 411, 412 - Fax: (84-24) 37546765

Email: khtc_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vnTag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành