Khoa Kinh tế Chính trị tổ chức seminar đề tài khoa học cấp trường

Chủ trì đề tài (ngoài cùng bên trái) đang trình bày kết quả nghiên cứu chính.
Ngày 23/4/2009, Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức buổi seminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Chính sách phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” do ThS. Hoàng Triều Hoa chủ trì.


Tại đây, chủ trì đề tài đã trình bày tóm tắt về các kết quả nghiên cứu chính. Các thành viên tham dự cho rằng đây là một đề tài hay, tuy phạm vi hơi rộng so với một đề tài cấp trường. Đề tài mang đặc thù Kinh tế Chính trị và trong hoàn cảnh thực tế hiện nay của nước ta: phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ý nghĩa của đề tài lại càng lớn hơn.
Tác giả đã nhận được nhiều đóng góp về kết cấu, cách tiếp cận và triển khai nội dung nghiên cứu. Tổng kết lại có hai vấn đề được tập trung thảo luận, góp ý: Thứ nhất, về phạm vi nghiên cứu của đề tài, các ý kiến đều nhất trí rằng cần thu hẹp lại phạm vi nghiên cứu, nên giới hạn phạm vi trong việc nghiên cứu về các chính sách phân phối tiền lương và một số chính sách phân phối lại; Thứ hai, về nội dung, đề tài phải phân tích sâu hơn về bối cảnh hiện nay của nền kinh tế Việt Nam từ đó làm rõ được sự khác biệt giữa hoàn cảnh áp dụng các chính sách phân phối thu nhập, và nguyên nhân cần điều chỉnh chính sách.
Đây là những đóng góp hết sức ý nghĩa, định hướng cho tác giả trong việc hoàn thành nghiên cứu của mình.


Tin: Thùy Dung (KTCT) - Ảnh: Tuấn Hùng

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành