Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHKT tổ chức kiểm điểm theo NQTW4 và đánh giá cuối năm 2012

Tại phiên hội nghị của Chi bộ Khối hiệu bộ ĐHKT
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, từ ngày 20/12 - 27/12/2012, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể chi ủy và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XI và đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2012.


Hội nghị kiểm điểm của các chi bộ có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy cùng dự để chỉ đạo và giám sát trực tiếp.  
Các chi bộ đã thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XI và đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm 2012 theo đúng các hướng dẫn của Đảng ủy ĐHQGHN và Đảng ủy Trường ĐHKT.
Thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ tư, các tập thể và cá nhân các chi bộ đã nghiêm túc tự kiểm điểm, phê bình và tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị và đảng viên. Cùng với việc thấy được các ưu điểm, tập thể và các cá nhân trong các chi bộ đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình; đồng thời, phân tích rõ nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm và đề ra được các giải pháp để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đó.
Đánh giá chung, tập thể, cá nhân các chi bộ thời gian qua đã hoàn tốt nhiệm vụ. Cán bộ đảng viên nhà trường không có hiện tượng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống; Hoạt động của các chi bộ đã tuân thủ đúng các nguyên tắc hoạt động của Đảng, công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đang từng bước được thực hiện.
Sau hội nghị kiểm điểm, các chi bộ tiếp tục hoàn thiện báo cáo kiểm điểm và báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên với Đảng ủy Trường ĐHKT.

Đỗ Chiêm

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành