Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUKT ngày 31/3/2015 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 21/4/2015, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.


Tham dự Hội nghị gồm toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, khoa, bộ môn, đoàn thể thuộc đơn vị (không phải là đảng viên) và quần chúng ưu tú của đơn vị. Đồng chí Phạm Văn Dũng - Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường ĐHKT chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến truyền đạt và hướng dẫn Hội nghị tiếp thu và thảo luận các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI bao gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng khóa XI (nếu có) trình Đại hội XII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025…

Đồng chí Phùng Hữu Phú truyền đạt nội dung Nghị quyết tại Hội nghị

Trong quá trình truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, đồng chí Phùng Hữu Phú đã hướng dẫn và đề nghị Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến sâu cho các dự thảo Văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016);
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng cảm ơn đồng chí Phùng Hữu Phú đã đến truyền đạt cho Hội nghị các nội dung rất cơ bản và sâu sắc của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI. Qua Hội nghị các đảng viên, cán bộ của Trường đã nắm vững, hiểu rõ được các nội dung, yêu cầu cơ bản của các văn kiện, trên cơ sở đó Đảng ủy Nhà trường sẽ tổ chức triển khai đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp một cách thiết thực, phù hợp và có chất lượng.


Minh Phương

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành