Faculty of Political EconomicsI. GENERAL INFORMATION

Over the past 40 years, the Faculty of Political Economics, University of Economics and Business has become a leading educational and research center in political economics and economic management of the country. The faculty comprises four departments namely: Political Economics Theory, Economic Management, World Political Economics, History of Economic Thoughts and History of Economics. The faculty teaching staff have high academic expertise and teaching experiences in training programs of economics, political economics and economic management from bachelor to doctoral degrees. Thousands of graduate from the Faculty of Political Economics are working in the Communist Party’s and the Government’s agencies; research institutes, universities and enterprises.

Faculty members and students of the faculty have hundreds of articles posted in national and international journals. The Faculty of Political Economics has implemented various research projects at UEB level, VNU level and state level. Student research activities are carried out regularly and gained valuable research awards (from the Ministry of Education and Vietnam National University). The scientific research activities have made great contribution in improving the training quality and solving practical issues.

Strategic partners of the faculty are the Institute of World Economics and Politics (IWEP), the Vietnam Institute of Economics, ASEAN Study Institute, Central Institute of Economic Management, KDI University (Korea), Southern Taiwan University (Taiwan), Renmin University of China, Kyoto University (Japan) etc.

 

II. BOARD OF MANAGEMENT

Dean:

Assoc.Prof.Dr. Tran Duc Hiep

Tel: (84-24) 37547506 + 101

Email: hieptd@vnu.edu.vn

Associate Dean:

Dr. Tran Quang Tuyen

Tel: (84-24) 37547506 + 101

Email: tuyentq@vnu.edu.vn

 

III. FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES:

 - Training experts in political economy, economic management and senior managers.

 - Studying the areas of political economy and economic management.

 - Cooperating with international partners in terms of training and scientific research.

 - Consulting the Government on the socio-economic policies.

IV. ORGANIZATIONAL STRUCTURE

 • Faculty Office
 • Department of Economic Management
 • Department of History of Economic Thoughts and Economic History
 • Department of World Political Economy
V. PROGRAMS AND LEVELS OF TRAINING
 • Regular undergraduate program in Political Economics
 • Master program in Political Economics and Economic Management
 • Doctorate program in Political Economics
VI. SCIENTIFIC RESEARCH

Major research orientations:

 • Economic theories in history
 • Theory of current international political economy
 • Current political economy issues in Vietnam
 • Current political economy issues in the world
 • Governance in modern economy

The research outcomes of the Faculty focus on issues relating to the teaching content of the divisions (Political Economics on transitional economy and economic renovation, Industrialization and modernization, Economic sectors, Income distribution in Vietnam, Economic theories etc.), and urgent economic issues of Vietnam (the role of the Government in the process of international economic integration, building the institutionalization of market economy in Vietnam, developing the market of technological science…).

 

VII. COOPERATION AND DEVELOPMENT

 • The Faculty has a close relationship with traditional partners inside and outside the VNU-UEB, such as the Institute of World Economics and Politics (IWEP), the Economics Institute of Vietnam, and universities in the USA, the UK, Japan, South Korea, Taiwan, etc.
 • In the coming period, along with consolidating and developing relationships with traditional partners, the Faculty will promote the relationships with domestic and international partners to serve the training and research activities. New partnerships with domestic and prestigious international organizations from China, Russia, Germany, Laos and Cambodia will be established. Short-term courses will be opened.

 

VIII. DEVELOPMENT ORIENTATION

- By 2022, the Faculty of Political Economics will remained as the leading educational and research center in political economics in Vietnam.

- The Faculty strives to become the leading scientific research and educational center in political and economic management of the country and well-known among Asian countries.

- The Faculty will be capable of cooperating internationally, providing consultancy for Government agencies on socio-economic policies.

_________________

Contact:

Faculty of Political Economics, VNU University of Economics and Business

E1 Building, 144 Xuan Thuy Rd., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 37547506 + Ext.100, 101; Fax: (84-24) 37546765
Email:
ktct_kt@vnu.edu.vn;

Website: http://ueb.edu.vnhttp://ktct.ueb.edu.vn

 Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành