Trang tin tức sự kiện

Faculty of Development EconomicsI. GENERAL INFORMATION

The Faculty of Development Economics, VNU University of Economics and Business was established on 3rd March, 2008. The Faculty of Development Economics has stabilized its organization and operation, enhanced its cooperation with important strategic partners and prepared its human resources for development and progress in the coming years.

 

II. BOARD OF MANAGEMENT 

Dean:

Assoc.Prof.PhD. Nguyễn An Thịnh

Tel: (84-24) 37547506 Ext 310

Email: anthinhhus@gmail.com

Associate Dean:

PhD. Luu Quoc Dat

Tel: (84-24) 37547506 Ext 310

Email: datlq@vnu.edu.vn

 

Associate Dean:

Assoc.Prof.PhD. Le Dinh Hai

Tel: (84-24) 37547506 Ext 310

Email: haild.ueb@vnu.edu.vn
 

 

III. FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES

1. Functions:

The Faculty of Development Economics, VNU University of Economics and Business has the function of organizing and implementing training activities, scientific research, service, consultancy, domestic and international cooperation in terms of development economics under the operational framework of the UEB.

2. Responsibilities:

 • Providing full-time bachelor programs in development economics
 • Providing post-graduate programs including: Master in Maritime Economics (honors programs) and Master in Public Policy and Development (standard programs)
 • Providing short-term training courses in development economics.
 • Providing consultancy services, researching and supplying services related to development economics
 • Cooperating with domestic and international partners in training and research on development economics.

 

IV. ORGANIZATIONAL STRUCTURE

 • Faculty Office
 • Department of Economics
 • Department of Public Policy
 • Department of Natural Resources and Environmental Economics
 • Department of Statistics and Methods of Economic Research

V. PROGRAMS AND LEVELS OF TRAINING

The Faculty of Development Economics has offered the training program “Bachelor in Development Economics” since the academic year of 2008-2009. Since 2011, the Faculty has started the double degree training program in Management of Environmental Resources with the VNU University of Science. Since 2012, the Faculty has started the double degree training program with the VNU School of Law.

The Faculty is offering 2 Master programs in Public Policy & Development and Maritime Economics. For the coming years, the Faculty will cooperate with international and domestic institutions for joint training programs.

One of the Faculty's priorities is to complete the program systems, curricula and reference materials in accordance with modern international standard.

VI. SCIENTIFIC RESEARCH

The Faculty of Development Economics has constantly undertaken scientific research in economics and development, taken part in research projects of the UEB, the VNU and national projects, cooperated with research institutions inside and outside of the VNU, with experts and international research institutions. The research products with high quality affirm the prestige of the Faculty, having great scientific and practical significance as well as directly connecting with the training process. Research activities undertaken by orders from domestic and international organizations and individuals will also be implemented with top quality.

The key research areas of the Faculty of Development Economics: Including different research orientations, undertaken by domestic and international experts and senior researchers:

 • Sector economics: maritime economics, agriculture and aquaculture, industry, services, in-depth economic growth, productivity etc.
 • Sustainable development: Environment economics, climate change, poverty and inequality, knowledge economy etc.
 • Development of public sector: Public policy and development, institutionalization etc.
 • These research orientation based on economics and quantitative methods (including fuzzy set method).

VII. COOPERATION - DEVELOPMENT

 • Expanding the cooperation and enhancing the association with domestic and foreign universities, research centers in development economics
 • Setting up training and research programs in public policies with foreign partners
 • Cooperating with ministries and local authorities in training and conducting research in public policies and development.

VIII. TARGETS AND DEVELOPMENT ORIENTATIONS

1. General target: Directly under the responsibility of the VNU University of Economics and Business, the dynamic and harmonious development of The Faculty of Development Economics plays an important role in improving the scientific position of the UEB, making contribution to dealing with theoretical and practical issues of Vietnam in the process of development and international integration.

2. Development orientations: By 2025, become one of the Vietnam's leading institutions in research and training in the field of development economics.

_____________

Contact:

Faculty of Development Economics, VNU University of Economics and Business

Suite 306, E4 Building, 144 Xuan Thuy Rd., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 37547506 Ext. 309, 310 - Fax: (84-24) 37546765

Email: ktpt_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://ktpt.ueb.edu.vnTag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành