Thiếu đồng thuận không thể có đột phá

Vừa qua, thủ tướng chính phủ đã bổ nhiệm PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN. Bản tin ĐHQGHN đã có cuộc phỏng vấn tân Phó Giám đốc ĐHQGHN về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản trị đại học.


Với tư cách là Phó Giám đốc ÐHQGHN, xin ông cho biết suy nghĩ của ông về quản trị đại học sẽ áp dụng ở ÐHQGHN?
PGS.TS Phùng Xuân Nhạ

Theo tôi, đối với một đại học, đặc biệt là đại học lớn như ÐHQGHN phát triển theo định hướng nghiên cứu, đẳng cấp quốc tế thì công việc đầu tiên của những người lãnh đạo là xác định rõ sứ mạng, tầm nhìn chiến lược, sau đó chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch, tìm các nguồn lực thực hiện và đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đặt ra. Với ÐHQGHN, sứ mạng, tầm nhìn đã được xác định rõ hướng tới đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trình độ cao theo các chuẩn mực của các đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới. ÐHQGHN phấn đấu lọt vào “top 200” các đại học hàng đầu khu vực Châu Á vào năm 2020. Ðây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng theo tôi có cơ sở để đạt được.

Ðể đạt được mục tiêu chiến lược đặt ra, theo tôi có nhiều việc cần phải làm. Trước hết là công tác lập kế hoạch (5 năm và từng năm), tìm các nguồn lực để thực hiện kế hoạch, sau đó đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch theo các chỉ tiêu đã đề ra và có các chế tài thưởng phạt rõ ràng gắn liền với hiệu quả thực hiện kế hoạch. Ðây thực chất là các cô