Kế hoạch thực hiện đổi mới hoạt động giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025

Thông báo số 278/HD-ĐHQGHN ngày 25/1/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về kế hoạch thực hiện đổi mới hoạt động giáo dục giai đoạn 2019 - 2025.


Căn cứ Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội,

Căn cứ Kết luận số 210/KL-ĐU ngày 12/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Thông báo kết luận số 2964/TB-ĐHQGHN ngày 11/9/2018 của Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2017 - 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn các đơn vị đào tạo thực hiện kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2018 - 2025.
>>> Xem chi tiết văn bản tại đây. 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành