Vietnam Institute for Economic and Policy Research
I. GENERAL INFORMATION

Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) directly under VNU University of Economic and Business was established in 28th June 2014. The Institute was upgraded from Vietnam Center for Economic and Policy Research under the VNU-UEB.

The Institute is associated with a network of national and international scientists, focusing on researching and analyzing policies with modern and highly quantitative methods. Based on research results and expert network, VEPR provides the government agencies, international organizations, enterprises and media with high-quality consulting and training services.

II. BOARD OF DIRECTORS

Director:

Assoc.Prof.Dr.  Nguyen Duc Thanh

Tel: (84-24) 37547506 ext.704

Email: nguyen.ducthanh@vepr.org.vn

 

III. FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES

1. Functions:

a) Conducting fundamental and applied researches, applying research results for training activities and scientific researches of the UEB.

b) Carrying out, applying, consulting scientific researches and undertaking domestic and international cooperation in the fields of economics and policy.

c) Complying documents, scientific information related to economics for training and consulting activities.

d) Organizing postgraduate training, international cooperation training in courses of postgraduate and short-term training as assigned by the UEB.

2. Responsibilities:

2.1. Carrying out economic and policy researches:

a) Organizing and implement programs, projects on economics, analyzing policy, evaluating the policy effectiveness, development strategies and relevant fields.

b) Consulting economics and relevant fields in order to enhance the capacity of organizations and business communities.

c) Actively exploiting and implementing applied research projects; sharing experiences and project results of economic consultancy projects, policy researches and relevant fields for organizations and individuals.

d) Managing and implementing national and international consultancy projects as assigned by the UEB’s Rector.

e) Developing international research projects, finding out human resources to implement or jointly implement the international research projects.

f) Participating in bidding research projects at state/ministerial/VNU levels, strategic research programs of VNU.

g) Proposing and making bids for research projects with local authorities or ministries.

2.2. Implementing training activities:

a) Participating in postgraduate training activities as assigned by the VNU-UEB.

b) Organizing and coordinate with other units inside and outside the University in designing, developing and implementing kinds of cooperation training, inter-university transfer training of postgraduate education in connection with domestic and international offices, organizations and businesses as assigned by the UEB.

c) Chairing, organizing and implementing short-term training courses on economics and policy analysis for organizations, agencies and individuals if necessity.

d) Implementing programs which support youth talents, providing scholarships and soft-skill training courses for developing young scientist community in economic and policy research.

e) Organizing seminars for academic exchange and major courses for young researchers inside and outside the VNU.

f) Translating and publishing research publications of policy research or economic monographs.

g) Receiving and creating favorable conditions for foreign lecturers and researchers who work and teach for VEPR and UEB.

2.3. Implementing tasks assigned by the VNU University of Economics and Business:

a) Developing and submitting to UEB Rector for approval and implementation of strategies and plans of VEPR in coordination with the common development orientation of UEB.

b) Developing and submitting to UEB Rector for approval and implementation of annual financial plans.

c) Implementing and coordinating with relevant units of UEB to finish assigned tasks as well as UEB's tasks.

d) Participating in Councils and Help Board of Admission Councils for undergraduate and graduate programs as assigned by UEB Rector.

e) Receiving and managing graduates and fellows who enroll in the Institutes based on the regulations of UEB Rector.

f) Coordinating with other units of VNU-UEB in training relevant majors regulated by UEB

g) Organizing revenue and expenditure activities according to the current principles of financial management scheme to autonomous units; implementing financial reporting regime for the UEB as regulated.

h) Managing and employing effectively human resources and assigned assets.

i) Conducting other tasks as assigned by the UEB’s Rector.

IV. OBJECTIVES

The primary mission of VEPR is carrying out economic and policy researches to improve the quality of decision-making process of policy-making institutions, enterprises and interested groups by providing insights in the social, political and economic factors that drive economic affairs and manage macroeconomic policy of Vietnam.

_________________

Contact:

Vietnam Institute for Economic and Policy Research

VNU University of Economics and Business

Building E4, 144 Xuan Thuy Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

Phone: (84-24) 37547506 + Ext. 704, 714 - Fax: (84-24) 62753895

Email: vepr_ueb@vnu.edu.vn

Website: www.vepr.ueb.edu.vn; http://ueb.vnu.edu.vn

 

 Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành