Trang tin tức sự kiện
 Search
Website link

Bổ nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế

Ngày 31/5/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1516/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm TS. Vũ Thanh Hương - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem hoặc download quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

FullName Email
Address Security code KJAVZP
Content