Trang tin tức sự kiện
 Search
Website link

[Infographic] Định hướng chiến lược của Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHKT nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 14/5/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1349/QĐ-ĐHKT về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Định hướng chiến lược của Hội đồng KH&ĐT như sau:
 
 
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

FullName Email
Address Security code SHHKBC
Content