Trang tin tức sự kiện
 Search
Website link

6 nhà giáo của ĐHKT được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2017

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017, trong đó 6 giảng viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được công nhận chức danh phó giáo sư.

Theo danh sách vừa được công bố, tổng số người đạt tiêu chuẩn giáo sư và phó giáo sư năm 2017 là 1.226 người với 85 người đạt tiêu chuẩn giáo sư và 1.141 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 6 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư, đó là:

 

TT

STT theo danh sách

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

1

469

Phan Chí Anh

1970

Viện Quản trị Kinh doanh

2

511

Nguyễn Đăng Minh

1976

Viện Quản trị Kinh doanh

3

524

Lê Trung Thành

1976

Khoa Tài chính Ngân hàng

4

525

Nguyễn Đức Thành

1977

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

5

529

Nguyễn Anh Thu

1976

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

6

536

Nguyễn Anh Tuấn

1977

Khoa Tài chính Ngân hàng

 

>>> Xem hoặc tải danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư và phó giáo sư tại đây.
 

Đức Lâm

FullName Email
Address Security code TFDEBI
Content