ĐHKT bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 1/2019

Tháng 1/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị: Viện Quản trị Kinh doanh, Phòng Tuyển sinh. Cụ thể như sau:

- Quyết định số 263/QĐ-ĐHKT ngày 17/1/2019 bổ nhiệm TS. Hồ Chí Dũng, Chủ nhiệm Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, đồng thời kiêm giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh đến khi có quyết định mới.

- Quyết định số 266/QĐ-ĐHKT ngày 17/1/2019 bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Thư - Phó trưởng Phòng Tuyển sinh giữ chức vụ Trưởng phòng Tuyển sinh.

- Quyết định số 268/QĐ-ĐHKT ngày 17/1/2019 bổ nhiệm TS. Lưu Thị Minh Ngọc, giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Thanh Bình

FullName Email
Address Security code RUMRXI
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.