ĐHKT cử PGS.TS Trần Đức Hiệp phụ trách Khoa Kinh tế Chính trị

Ngày 24/8/2017, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN PGS.TS Nguyễn Trúc Lê đã ký quyết định số 2288/QĐ-ĐHKT cử PGS.TS. Trần Đức Hiệp phụ trách Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kể từ ngày 27/8/2017 đến khi có quyết định mới.

Theo đó, PGS.TS Trần Đức Hiệp được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Kinh tế.

Thanh Bình

FullName Email
Address Security code QSVRMZ
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.