Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm bộ môn Tài chính Quốc tế

Ngày 19/7/2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 1974/QĐ-ĐHKT về việc cử bà Nguyễn Thị Vũ Hà, Tiến sĩ, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, kiêm nhiệm công việc Phó Chủ nhiệm bộ môn Tài chính Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế.

>>> Quyết định số 1974/QĐ-ĐHKT.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

FullName Email
Address Security code GCMCTQ
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.