Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Ngày 12/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1548 /QĐ-ĐHKT bổ nhiệm TS. Nguyễn Cẩm Nhung, Giảng viên giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế và thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm bộ môn Tài chính Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Thanh Bình

FullName Email
Address Security code JOJEIL
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.