Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

Ngày 30/5/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1447 /QĐ-ĐHKT điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Thư, Phó trưởng phòng Đào tạo giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác Sinh viên kể từ ngày 01/6/2017.
Thanh Bình

FullName Email
Address Security code MMMVHW
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.