PGS.TS Nguyễn Trúc Lê được cử phụ trách Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Ngày 27/4/2017, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định số 1405/QĐ-ĐHQGHN cử PGS.TS Nguyễn Trúc Lê - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế phụ trách Trường Đại học Kinh tế cho đến khi có quyết định mới.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> Quyết định số 1405/QĐ-ĐHQGHN


Ánh Tuyết

FullName Email
Address Security code IVGQWF
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.