Bổ nhiệm Trưởng Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu

Ngày 21/4/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 828/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm ThS. Lưu Thị Mai Anh - Trưởng Bộ phận Truyền thông giữ chức vụ Trưởng Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kể từ ngày 30/3/2017.


Ngọc Diệp

FullName Email
Address Security code FHLRAZ
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.