PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHKT

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê - Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Ngày 15/9/2017, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 3538/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> Xem hoặc download quyết định tại đây


Thanh Bình

FullName Email
Address Security code WITKCV
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.