Tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức dự thi cao học đợt 1 năm 2019

Thông báo số 434/TB-ĐHKT ký ngày 21/2/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức dự thi cao học đợt 1 năm 2019.

>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

FullName Email
Address Security code BGQYZS
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.