Khen thưởng sinh viên khóa 7 Chương trình Cử nhân QTKD liên kết với Đại học Troy

Ngày 27/9/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn đã ký quyết định số 2213/QĐ-ĐHKT khen thưởng sinh viên khóa 7 Chương trình Cử nhân QTKD liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ) được khen thưởng.


 Danh sách sinh viên được khen thưởng như sau:
 
TT
Họ và tên
Danh hiệu
1

Hoàng Thu Trang

Sinh viên xuất sắc
2

Nguyễn Thị Hà Ngân

Sinh viên xuất sắc

3

Cầm Nguyễn Diệu Linh

Sinh viên xuất sắc

4

Trần Thị Thanh Mai

Sinh viên xuất sắc

5

Mai Thanh Hiền

Sinh viên xuất sắc

6

Cao Minh Đức

Cán bộ lớp tiêu biểu


Hoàng Minh

FullName Email
Address Security code IGRHDE
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.