Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2012-20131. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 20 suất, gồm 16 suất dành cho sinh viên có thành tích học xuất sắc và 04 suất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt kết quả học tập tốt (sinh viên vượt khó). Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại các đơn vị như sau:

TT
Đơn vị
Hồ sơ xét chọn
Tổng

Học bổng dành cho SV có thành tích học tập xuất sắc

Học bổng dành cho SV vượt khó

1

Trường ĐH KHTN
4
1
5

2

Trường ĐH KH XH&NV
4
1
5

3

Trường ĐH Ngoại ngữ
4
1
5

4

Trường ĐH Công nghệ
4
1
5

5

Trường ĐH Kinh tế
3
1
4

6

Trường ĐH GD (SV năm 4)
2
1
3

7

Khoa Luật
2
1
3
TỔNG CỘNG
23
7
30

2. Giá trị học bổng

1.000.000 đồng/tháng/SV x 10 tháng = 10.000.000 đồng (mười triệu đồng chẵn)/1 sinh viên/10 tháng (1 năm học)/SV. Học bổng được chuyển vào tài khoản của sinh viên theo từng học kỳ, mỗi học kỳ là 5.000.000 đồng/sinh viên.

3. Tiêu chuẩn xét chọn

- Kết quả học tập: Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: điểm trung bình chung học tập cả năm học 2011-2012 đạt loại giỏi trở lên;

- Đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó: điểm trung bình chung học tập cả năm học 2011-2012 đạt loại khá trở lên;

- Kết quả rèn luyện: Có kết quả rèn luyện năm học 2011-2012 đạt loại tốt trở lên;

- Tham gia phục vụ công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng;

- Ưu tiên các sinh viên đã được nhận học bổng này ở năm học trước mà vẫn duy trì được kết quả học tập, rèn luyện tốt;

- Chưa nhận bất cứ loại học bổng ngoài ngân sách nào khác trong năm học 2012-2013.

- Sau khi đã được nhận học bổng học kỳ 1, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ 1 và giấy xác nhận tham gia phục vụ công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng để Quỹ xét tiếp học bổng kỳ 2.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

-   Danh sách sịnh viên đề nghị xét nhận học bổng (theo mẫu 1)*.

-   02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt - theo mẫu).

-   Bảng điểm cả năm học 2011- 2012, có xác nhận của đơn vị đào tạo.

-   Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết, dài không quá 1 trang A4).

-   Cảm tưởng của bản thân khi được nhận Học bổng Lawrence S.Ting (đánh máy bằng tiếng Việt dài không quá 1 trang A4).

-   02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết riêng 01 thư), khuyến khích thư viết bằng tiếng Anh.

-   Xác nhận có tham gia hoạt động phục vụ xã hội, hỗ trợ cộng đồng do đơn vị đào tạo hoặc các tổ chức, đơn vị từ thiện bên ngoài xác nhận.

-   Xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của địa phương (đối với sinh viên thuộc diện vượt khó);

-   Thông tin về tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank). Quỹ học bổng có hỗ trợ mở tài khoản cho sinh viên nhận học bổng lần đầu tiên (hồ sơ theo mẫu đính kèm).

Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp (không cần có mục *) tại Phòng 408, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu trên, gửi danh sách (theo mẫu 1) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 30/8/2012.

>> Download các mẫu đơn tại đây:

PV

FullName Email
Address Security code ZWYSIH
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.