Tập huấn về điều tra khảo sát online lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy

Sinh viên được hướng dẫn thực hiện điều tra khảo sát online tại lớp học
Từ ngày 11/5 đến 16/5/2012, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức tập huấn và hướng dẫn sinh viên trả lời phiếu điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến về hoạt động giảng dạy tích hợp qua phần mềm điều tra khảo sát trên cổng thông tin điện tử (Portal đào tạo).

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ II năm học 2011 - 2012. Theo đó, sinh viên sẽ được hướng dẫn để thực hiện cung cấp thông tin đánh giá có liên quan đến môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên thay cho phương pháp truyền thống (trực tiếp phát phiếu tại các lớp môn học). 
Cuộc điều tra khảo sát online sẽ diễn ra từ ngày 10/5 - 31/5. Trong đó, trong ngày 10/5, các thông báo về cuộc điều tra và hướng dẫn thực hiện đã được gửi tới tài khoản của mỗi sinh viên với số phiếu online tương ứng với số môn học mà sinh viên đăng ký trong kỳ.
Riêng với sinh viên Chương trình Nhiệm vụ chiến lược, do không đăng ký môn học qua Portal sinh viên nên sẽ vẫn thực hiện cung cấp thông tin đánh giá trên phiếu được phát trực tiếp tại các lớp.
Sau ngày 31/5, các sinh viên không tham gia làm khảo sát sẽ không xem được điểm các môn học của mình cho tới ngày 10/7. 

Phúc Nguyên

FullName Email
Address Security code JHQHEG
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.