Học viên chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý công bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Tại một hội đồng bảo vệ luận văn chương trình thạc sĩ Quản lý công khóa 6
Trong 3 ngày 16, 17 và 18/5/2013, các học viên chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý công liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và ĐH Uppsala (Thụy Điển) đã hoàn thành đợt bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Sau 6 tháng thực hiện đề tài, 44 học viên chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý công khóa 6 đã bước vào đợt bảo vệ trước hội đồng. Thành viên các hội đồng chấm luận văn là các giảng viên đến từ 2 trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN và ĐH Uppsala.
Tại các hội đồng, sau khi trình bày tóm tắt các kết quả luận văn, mỗi một nhóm bảo vệ sẽ được 2 nhóm học viên khác phản biện. Tiếp đó, các nhóm cũng nhận được nhận xét của giảng viên hướng dẫn trong nước, giảng viên hướng dẫn Thụy Điển và nhận xét của Chủ tịch hội đồng người Thụy Điển. Phần phản biện và các nhận xét chi tiết, các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng giúp nhóm bảo vệ hoàn thiện hơn luận văn của mình.
Theo đánh giá chung của các hội đồng, chất lượng luận văn năm nay có nhiều cải thiện hơn so với các năm trước, chủ đề luận văn đa dạng với các lĩnh vực: nhân lực, tài chính, kiểm toán, hải quan... Các nhóm sẽ được hoàn chỉnh luận văn theo những góp ý trước khi nộp bản hoàn thiện vào ngày 1/6. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo đến các nhóm sau 2 tuần kể từ khi nộp bản hoàn thiện.

Ngân Vũ

FullName Email
Address Security code LYVCGM
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.