Học viên chương trình thạc sĩ Quản lý Kinh tế bảo vệ tiểu luận tốt nghiệp

Từ ngày 1/8/2012 đến 15/8/2012, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức đợt bảo vệ tiểu luận thạc sĩ cho 236 học viên chuyên ngành Quản lý Kinh tế khóa QH-2010-E CH. Đây là khóa học viên đầu tiên đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế theo định hướng thực hành.

Các đề tài được học viên lựa chọn để nghiên cứu là những vấn đề mang tính cấp thiết, phù hợp với chuyên ngành đào tạo như: nghiên cứu về các chính sách quản lý của nhà nước dưới góc độ kinh tế đối với các ngành và các lĩnh vực, hoạch định phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…
Theo các kết quả nhận được cho đến hiện tại, một số tiểu luận được hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa lý luận cũng như ý nghĩa thực tiễn của các đề tài.
Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế theo định hướng thực hành là hướng đào tạo mới của Trường Đại học Kinh tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

Hoàng Triều Hoa (Khoa KTCT)

FullName Email
Address Security code SLWKZG
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.