Trang tin tức sự kiện
 Search
Website link

Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm bộ môn Quản lý kinh tế

Ngày 27/12/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 3666/QĐ-ĐHKT về việc bổ nhiệm TS. Đỗ Anh Đức - giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, giữ chức Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Kinh tế thuộc Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>> Xem quyết định tại đây

Nguyễn Văn

FullName Email
Address Security code VJDQRX
Content