Trang tin tức sự kiện
 Search
Website link

Cử TS. Trần Thế Nữ phụ trách Khoa Kế toán - Kiểm toán

Ngày 16/11/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3188/QĐ-ĐHKT cử TS. Trần Thế Nữ - Phó Chủ nhiệm khoa Kế toán - Kiểm toán, phụ trách Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kể từ ngày 20/11/2017 đến khi có quyết định mới.

 

>> Xem hoặc download quyết định tại đây.


FullName Email
Address Security code JRKNJJ
Content