Thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Viện giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo

Ngày 8 và 9/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định thành lập mới Viện giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo và các quyết định để dần kiện toàn cơ cấu tổ chức của Viện, gồm:


- Quyết định số 2116/QĐ-ĐHKT về việc thành lập Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định số 2118/QĐ-ĐHKT về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo.

- Quyết định số 2123/QĐ-ĐHKT về việc điều động và bổ nhiệm TS. Đỗ Anh Đức, Phó Chủ nhiệm bộ môn Quản lý Kinh tế - Khoa Kinh tế Chính trị giữ chức Phó Viện trưởng phụ trách Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo.


Thanh Bình


Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    Tel: (84.4) 37547506     Fax: (84.4) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website:
http://ueb.edu.vn   -   http://ueb.vnu.edu.vn