Trang Công tác sinh viên
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Waseda, Nhật Bản trong năm 2020

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo của Đại học Waseda về chương trình đổi sinh viên tại Đại học Waseda, Nhật Bản trong năm 2020, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng tham dự: sinh viên/học viên.

2. Thời gian tham dự: Năm 2020 (học kỳ II năm học 2019 – 2020 và học kỳ I năm học 2020 – 2021).

3. Chỉ tiêu: Mỗi Khoa/Viện 01 sinh viên/học viên.

4. Điều kiện tham dự chương trình :

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 01 học kỳ.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0.

- Trình độ ngoại ngữ phù hợp với các chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu của đối tác:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có IELTS 6.0, TOEIC 730, TOEFL iBT 61, TOEFL ITP 500, TOEFL CBT 213 phù hợp với điều kiện đăng ký học của từng chuyên ngành.

+) Tiếng Nhật: Chứng chỉ tiếng Nhật N1.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Đại học Waseda.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Mẫu đăng ký của ĐHQGHN. (Tải mẫu đơn)

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện.

- Kế hoạch học tập, nghiên cứu trong thời gian trao đổi tại ĐH Waseda.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

(*) Lưu ý: Sinh viên/học viên phải scan toàn bộ hồ sơ theo từng loại để nộp khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình :

- Sinh viên/học viên tham dự chương trình được miễn học phí, các chi phí khác sinh viên tự thanh toán.

- Sinh viên/học viên tham khảo các học bổng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế của ĐH Waseda tại: https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/practical

- Chi tiết với từng chương trình, sinh viên/học viên tham khảo tại website chương trình: https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 18/10/2019.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Điểm RL năm học 2018-2019

Hoạt động NCKH và hoạt động khác

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

             

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN