Trang Công tác sinh viên
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Đài Bắc, Đài Loan học kỳ II năm học 2019-2020

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chương trình của Đại học Quốc gia Đài Bắc (National Taipei University – NTU) về chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019 - 2020 , nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng tham dự: sinh viên của Trường.

2. Thời gian tham dự: Học kỳ II năm học 2019 - 2020.

3. Chỉ tiêu: 2 sinh viên.

4. Điều kiện tham dự khóa học:

- Là sinh viên đại học năm thứ 3 của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.5/4.0.

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5, TOEFL iBT 71, TOEIC 750 hoặc tiếng Trung TOCLF cấp 5, HSK cấp 5.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký cho sinh viên tham dự chương trình ở nước ngoài của ĐHQGHN. (Tải mẫu đơn)

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo (Bản tiếng Anh).

- Giấy khám sức khỏe bằng tiếng Anh.

- Kế hoạch học tập tại NTPU.

- Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng theo yêu cầu của chương trình.

- Hộ chiếu bản copy.

6. Chi phí tham dự khóa học:

- Sinh viên được miễn học phí khi tham dự chương trình.

- Sinh viên có thể được nhận học bổng từ Công ty TNHH điện tử ANNEX với số tiền 50.000 Đài tệ một học kỳ. Tiền học bổng sẽ được chuyển cho sinh viên tham dự sau khi sinh viên được bắt đầu chương trình trao đổi tại Đại học Quốc gia Đài Bắc từ 1 – 2 tháng.

- Các chi phí khác sinh viên phải tự thanh toán.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h ngày 02/10/2019.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Điểm RL năm học 2018 - 2019

Hoạt động NCKH và hoạt động khác

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

             

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN