Trang Công tác sinh viên
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo số 2188/ĐHKT-CTSV ngày 16/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Chi tiết xem tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN