Trang Công tác sinh viên
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Science Po (CH Pháp), tại Đại học Weseda và Đại học CHUO (Nhật Bản)

Thông báo số 2564/ĐHKT-CTSV ngày 21/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Các Khoa/Viện trực thuộc.

Thực hiện công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Science Po (CH Pháp), tại Đại học Weseda và Đại học CHUO (Nhật Bản). Sinh viên được miễn học phí trao đổi; Các chi phí vé máy bay, bảo hiểm, sinh hoạt phí, tài liệu học tập… sinh viên tự chi trả.

Thông tin chi tiết về từng chương trình trao đổi:

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo đến tất cả sinh viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng để làm hồ sơ, thủ tục đăng ký theo các quy định nêu trong thông báo.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác