Trang Công tác sinh viên
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Soka, Nhật Bản năm học 2019 - 2020

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Soka, Nhật Bản năm học 2019 - 2020, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng tham dự: học viên và sinh viên.

2. Thời gian tham dự: 01 kỳ hoặc 01 năm (từ 9/2019 – 9/2020)

3. Chỉ tiêu: 05 sinh viên.

4. Điều kiện tham dự khóa học:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 đến kỳ I năm 4 hệ chính quy.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là TOFLE iBT 71 hoặc tiếng Nhật tối thiểu N2. Sinh viên cần tìm hiểu kỹ về yêu cầu ngôn ngữ với chương trình đào tạo (chi tiết tham khảo tài liệu đính kèm).

5. Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên/học viên hoàn thiện mẫu đơn đăng ký của ĐHQGHN.

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện/phòng khám.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

6. Chi phí tham dự khóa học: Sinh viên tham dự chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Soka sẽ được miễn học phí. Các chi phí khác sinh viên tự thanh toán.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 20/03/2019.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Điểm RL năm học 2018-2019

Hoạt động NCKH và hoạt động khác

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

             

HDD