Trang Công tác sinh viên
 
Cộng tác viên Khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) thông báo tuyển dụng Cộng tác viên Khách hàng cá nhân như sau:


Mô tả công việc:
  • Tìm kiếm, gọi điện thoại chăm sóc, tư vấn sản phẩm của ngân hàng như: thẻ tín dụng, vay tín chấp,bảo hiểm, Tài khoản lương (Đối với các DN)
  • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.
  • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.

  • Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng Khách hàng cá nhân .

  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng KH cá nhân và Ban Giám đốc Chi nhánh.

  • Báo cáo trực tiếp với Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân.

Yêu cầu công việc:


UEB_net