Trang Công tác sinh viên
 
Tuyển dụng Quản trị viên tập sự - Khối Phát triển Kinh doanh Prudential 2018

Cơ hội ứng tuyển dành cho các sinh viên ĐHKT muốn thử sức trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ - với người khổng lồ Prudential.Trường ĐHKT - ĐHQGHN