Trang Công tác sinh viên
Banner động trên cùng trang tin
Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Thiên Hy Long (Chicilon Media) cần tuyển

Công ty Chicilon Media được thành lập vào tháng 09 năm 2006, với tổng số vốn đầu tư trên 30.000.000 USD. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là quảng cáo truyền thông qua hệ thống màn hình LED và hệ thống Poster Frame trong thang máy.


>> Download thông báo tại đây.
>> Download phiếu thông tin sinh viên tại đây.

Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Thiên Hy Long