Trang Công tác sinh viên
 
Cử SV dự diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 15 và ASEAN+3 lần thứ 5

Thông báo số 2701 /ĐHKT-CTSV ngày 5/10/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc cử SV dự diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 15 và ASEAN+3 lần thứ 5, cụ thể như sau:


Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa/Viện trực thuộc.

Thực hiện nội dung công văn số 3825/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 03/10/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cử SV dự diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 15 và ASEAN+3 lần thứ 5, nhà Trường đề nghị mỗi Khoa/Viện đề cử 01 sinh viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia Diễn đàn:

1. Đối tượng và tiêu chí xét

- Sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện giỏi,

- Có khả năng khiêu vũ hoặc diễn kịch, có năng khiếu về âm nhạc hoặc biết soạn nhạc,

- Có khả năng thuyết trình tốt bằng tiếng Anh.

2. Hồ sơ đăng ký của Sinh viên:

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh: nêu rõ năng lực nổi trội (âm nhạc, khiêu vũ, diễn kịch...) cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu SV ĐHQGHN;

- Lý lịch khoa học;

- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 1.000 - 1.500 từ phù hợp với chủ đề của diễn đàn;

- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương;

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;

- 01 bản thẻ SV phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh);

- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn hội, nghiên cứu khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).

3. Kinh phí tham gia

Ban Tổ chức sẽ đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại tại Indonesia theo chương trình. SV tự chi trả kinh phí vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Indonesia và lệ phí tham dự 100 USD/người (nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức khi đăng ký đại biểu tham dự tại Indonesia).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự Diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 15 và ASEAN+3 lần thứ 5, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo chương trình tham dự Diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 15 và ASEAN+3 lần thứ 5 học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn, gửi danh sách (mẫu đính kèm) và hồ sơ đăng ký của sinh viên về phòng CT&CTSV muộn nhất vào ngày 12/10/2017.

 
>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN