Trang Đào tạo sau đại học
 
Tuần phổ biến quy chế cho học viên Khóa QH-2012-E.CH (Khóa 21) năm học 2012-2013

Công văn số 2574/ĐHKT-SĐH ngày 5/11/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch phổ biến quy chế đào tạo sau đại học và định hướng nghiên cứu cho học viên Khóa QH-2012-E.CH (Khóa 21) như sau:  
I. Thời gian:

Ngày 11/11/2012 (Chủ Nhật) (Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00) theo Kế hoạch cụ thể gửi kèm.

II. Địa điểm: Khu Giảng đường NTC, Mỹ Đình, Hà Nội

III. Thành phần: Các báo cáo viên, cán bộ, giảng viên liên quan và học viên Khóa QH-2012-E.CH (Khóa 21).

IV. Phân công nhiệm vụ:

1. Các Khoa

  • Giới thiệu về Trường, về Khoa
  • Giới thiệu về chương trình đào tạo các ngành Khoa phụ trách
  • Giới thiệu các hướng nghiên cứu chính của Khoa và định hướng đăng ký tên đề tài tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp cuối khóa
  • Hướng dẫn cách thức triển khai Luận văn tốt nghiệp cuối khóa

2. Phòng Đào tạo

  • Phổ biến Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội
3. Phòng KH-TC
  • Phổ biến các vấn đề liên quan về thu học phí và quy định liên quan đến học phí do kéo dài thời gian học tập.

V. Tổ chức và thực hiện: Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung đã phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh cần báo cáo, xin chủ trương của Ban Giám hiệu.
>>> Công văn số 2574/ĐHKT-SĐH


Trường ĐHKT - ĐHQGHN