Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Minh Thắng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Thắng, sinh ngày 28/01/1990 tại Bắc Giang.


 

Đề tài: Mô hình quản trị các khu kinh tế tự do: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở chính sách cho Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Mã số: 9310106.01

Thời gian: 9h00 ngày 23/09/2020 (Thứ 4)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN