Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch lùi thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1, năm 2020 (điều chỉnh lần 2)

Thông báo số 809 /TB-ĐHKT ngày 31/3/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho học viên, cán bộ;

Căn cứ thông báo số 447/TB-ĐHKT ngày 09/03/2020 về kế hoạch lùi thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1, năm 2020 (điều chỉnh lần 1);

Trường Đại học Kinh tế thông báo lùi thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn đợt 1 năm 2020 nhà trường sẽ có thông báo sau.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo email: ntntrang@vnu.edu.vn hoặc điện thoại 024 37547506 (554: Mrs Trang).

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo đến tất cả học viên./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN