Trang Đào tạo sau đại học
 
Đăng ký học học phần Tiếng Anh cơ bản Học kỳ II, năm học 2019-2020

Thông báo số 448/TB-ĐHKT ngày 09/03/2020 về việc đăng ký học học phần Tiếng Anh cơ bản Học kỳ II, năm học 2019-2020


Căn cứ thông báo 153/TB-ĐHKT ngày 3/2/2020 về thời khóa biểu thạc sỹ học kỳ II năm học 2019-2020: Thời gian học học phần tiếng anh cơ bản dự kiến từ ngày 6/4/2020 đến ngày 29/5/2020 (Tối thứ 2, Tối thứ 6);

Học viên có nguyện vọng học học phần Tiếng Anh cơ bản đăng ký qua Ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp gửi danh sách các học viên đăng ký tham gia học học phần Tiếng Anh cơ bản cho Phòng Đào tạo từ ngày 18/03/2020 đến ngày 20/03/2020 (Theo mẫu gửi kèm).

 

Chi tiết liên hệ:

Ms Châu - Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Điện thoại: 3754 7506 (524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN