Trang Đào tạo sau đại học
 
Kết quả học tập học kỳ I năm học 2019-2020 bậc đào tạo Thạc sĩ - Đợt 1

Công văn số 305/ĐHKT-ĐT ngày 20/02/2020 về việc công bố điểm học kỳ I năm học 2019-2020 Bậc đào tạo Thạc sĩ - Đợt 1


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ I năm học 2019-2020, để thực hiện điều tra khảo sát, trường Đại học Kinh tế thông báo điểm của học viên thi đợt 1 ngày 26, 27/10/2019 trên Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ www.survey.ueb.edu.vn/survey_sdh của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận). Sau khi khảo sát xong dữ liệu điểm sẽ được đưa lên cổng thông tin ĐHQGHN theo địa chỉ https://dksdh.vnu.edu.vn/.

Các học phần sau chưa có điểm thành phần, phòng Đào tạo sẽ thông báo sau:

 

1. Quản lý, giám sát và đánh giá dự án công QH-2018-E CSC&PT 
2. Đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán QH-2018-E KẾ TOÁN

Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho học viên được biết.

 

Chi tiết liên hệ:

- Thắc mắc về điểm gặp Ms Châu - Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (SĐT : 024.37457506 –524)

- Thắc mắc không vào được survey gặp Ms Huyền TT Đảm bảo chất lượng GD , Phòng 708 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (SĐT : 024.37457506 – 103

Download Công văn tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN