Trang Đào tạo sau đại học
 
Điều chỉnh lịch thi học phần học kỳ II năm học 2019 - 2020 Bậc đào tạo Thạc sĩ (đợt 2)

Thông báo số 1584/TB-ĐHKT ngày 29/06/2020 về việc điều chỉnh lịch thi học phần học kỳ II năm học 2019 - 2020 bậc đào tạo Thạc sĩ (đợt 2)


Căn cứ vào công văn 1122/TB-ĐHKT ngày 19/5/2020 về việc lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 bậc đào tạo thạc sỹ;

Căn cứ đề cương các học phần;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh lịch thi các học phần sau:

 

TT

Học phần

Mã lớp HP

Lớp

Sĩ số

Số TC

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

1

Phân tích tài chính nâng cao

FIB6015 3

QH-2019-E TCNH2

42

3

29/8/2020 – Ca 1

705, 706 VU

Làm bài tập lớn

2

Kiểm toán nội bộ nâng cao

FAA6009

QH-2019-E Kế toán 1

19

3

29/8/2020 – Ca 2

706 VU

29/8/2020 – Ca 1

705 VU

3

Kiểm toán nội bộ nâng cao

FAA6009

QH-2019-E Kế toán 2

19

3

29/8/2020 – Ca 2

707 VU

29/8/2020 – Ca 1

706 VU

Đề nghị Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục hủy làm đề thi học phần làm bài tập lớn và các Khoa thông báo cho học viên được biết.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN