Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019 – 2020

Thông báo số 1332/TB-ĐHKT ngày 05/06/2020 về việc danh sách học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019 – 2020


Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc Ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN;

Căn cứ vào danh sách nộp học phí;

Căn cứ vào danh sách điểm danh, điểm thành phần các học phần học kỳ II năm học 2019-2020;

Trường Đại học Kinh tế thông báo những học viên có tên trong danh sách kèm theo không đủ điều kiện để dự thi học phần (công bố lần 1).

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN